Ποιοί είμαστε

Καθηγητές

Οι καθηγητές που διδάσκουν έχουν πολυετή πείρα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης και “μεράκι” για τη δουλειά τους. Είναι αποκλειστικά απόφοιτοι γλωσσικών Πανεπιστημιακών σχολών και έχουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα.

Μαρία Φουντουλάκη

Η Μαρία Φουντουλάκη, υπεύθυνη προγραμμάτων σπουδών στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας “Λέξις” ζει στα Χανιά από το 1994.Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο απ’ όπου αποφοίτησε το 1993.Το 2018 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη(K.Ε.Γ.)

  • Δούλεψε ως φιλόλογος στο χώρο της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης ,ενώ από το 1998 διδάσκει την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα σε ξένους και ομογενείς σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας στα Χανιά. Έχει εργαστεί σε σχολεία του Νομού διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα σε παιδιά μεταναστών μέσω  προγραμμάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα “Διαδρομές “ που αφορά στην επιμόρφωση διδασκόντων της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας .
  • Από το 2000 μέχρι σήμερα εργάζεται  ως καθηγήτρια και υπεύθυνη σπουδών στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας “Λέξις” στα Χανιά, στο οποίο υπήρξε και ιδρυτικό μέλος .Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα με τη διδασκαλία  σε μαθητές προχωρημένων επιπέδων και επιπέδων τελειοποίησης όπως σε διερμηνείς και μεταφραστές των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Ακόμα έχει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία σπουδαστών της ελληνικής για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
  • Υπήρξεεκπαιδεύτρια του προγράμματος ελληνικής γλώσσας  για την επανένταξη των αποφυλακιζόμενων στο Αγροτικό κατάστημα κράτησης της Αγιάς Χανίων .Επίσης διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε εθελοντικά προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων .
  • Γνωρίζει αγγλικά (Γ2 ) και γερμανικά (B1)
  • Αρθρογραφεί στο ετήσιο περιοδικό  για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό “ελληνικά …η γνώση ταξιδεύει “, του συλλόγου Dia.Logos που εδρεύει στη Βέρνη της Ελβετίας. Δείτε άρθρα της εδώ(παραπομπή στο blogσελίδας )

 Ενδιαφέρεται για κάθε νέα μορφή διδασκαλίας στην οποία εμπλέκεται ο πολιτισμός κάθε μορφής ,θεωρώντας τη βιωματική μάθηση ως ζωτικό συστατικό στην εκμάθηση της γλώσσας .

Μαρία Φουντουλάκη

Η Μαρία Φουντουλάκη, υπεύθυνη προγραμμάτων σπουδών στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας “Λέξις” ζει στα Χανιά από το 1994.Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο απ’ όπου αποφοίτησε το 1993.Το 2018 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη(K.Ε.Γ.)

  • Δούλεψε ως φιλόλογος στο χώρο της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης ,ενώ από το 1998 διδάσκει την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα σε ξένους και ομογενείς σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας στα Χανιά. Έχει εργαστεί σε σχολεία του Νομού διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα σε παιδιά μεταναστών μέσω  προγραμμάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα “Διαδρομές “ που αφορά στην επιμόρφωση διδασκόντων της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας .
  • Από το 2000 μέχρι σήμερα εργάζεται  ως καθηγήτρια και υπεύθυνη σπουδών στο Κέντρο ελληνικής γλώσσας “Λέξις” στα Χανιά, στο οποίο υπήρξε και ιδρυτικό μέλος .Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα με τη διδασκαλία  σε μαθητές προχωρημένων επιπέδων και επιπέδων τελειοποίησης όπως σε διερμηνείς και μεταφραστές των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Ακόμα έχει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία σπουδαστών της ελληνικής για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
  • Υπήρξεεκπαιδεύτρια του προγράμματος ελληνικής γλώσσας  για την επανένταξη των αποφυλακιζόμενων στο Αγροτικό κατάστημα κράτησης της Αγιάς Χανίων .Επίσης διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε εθελοντικά προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων .
  • Γνωρίζει αγγλικά (Γ2 ) και γερμανικά (B1)
  • Αρθρογραφεί στο ετήσιο περιοδικό  για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό “ελληνικά …η γνώση ταξιδεύει “, του συλλόγου Dia.Logos που εδρεύει στη Βέρνη της Ελβετίας. Δείτε άρθρα της εδώ(παραπομπή στο blogσελίδας )

 Ενδιαφέρεται για κάθε νέα μορφή διδασκαλίας στην οποία εμπλέκεται ο πολιτισμός κάθε μορφής ,θεωρώντας τη βιωματική μάθηση ως ζωτικό συστατικό στην εκμάθηση της γλώσσας .