Συνδυαστικά Προγράμματα

Δείτε τα Συνδυαστικά Προγράμματα

Δείτε τα Συνδυαστικά Προγράμματα

Συνδυαστικά Προγράμματα

Συνδυασμός εντατικού μαθήματος και μαθημάτων skype σε ειδική τιμή

Συνδυασμός μίας εβδομάδας εντατικού μαθήματος με βόλτα στην Δημοτική Αγορά και στην πόλη σε ειδική τιμή

Μία εβδομάδα εντατικού μαθήματος με εξάσκηση στον προφορικό λόγο και βόλτα στην Δημοτική Αγορά και στην πόλη σε ειδική τιμή.

Συνδυασμός μαθήματος ελληνικής λογοτεχνίας και μίας παρουσίασης

1 εβδομάδα εντατικού γλωσσικού μαθήματος σε συνδυασμό με πολιτιστικές δραστηριότητες