Μάθημα ελληνικού παραδοσιακού οργάνου

Μάθημα ελληνικού παραδοσιακού οργάνου

Teaching how to play a folk Greek instrument

έξτρα χρέωση

Teaching how to play a folk Greek instrument (a basic knowledge of how to play a stringed instrument is a prerequisite)

Μάθημα ελληνικού παραδοσιακού οργάνου

Teaching how to play a folk Greek instrument

έξτρα χρέωση

Teaching how to play a folk Greek instrument (a basic knowledge of how to play a stringed instrument is a prerequisite)