Σχετικά με εμάς

Lexis

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού “Λέξις” λειτουργεί στα Χανιά από το 2000. Το Κέντρο προσφέρει προγράμματα σε ενήλικες κάθε εθνικότητας που θέλουν να μάθουν τη Νέα Ελληνική γλώσσα, να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν τη γνώση τους στη γλώσσα, και ταυτόχρονα να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσω ζωντανών διδακτικών μεθόδων και επίσης μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων που το Κέντρο προσφέρει εκτός σχολείου.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

 • ξένους που αγαπούν την Ελλάδα, την επισκέπτονται συχνά και θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν στη γλώσσα του τόπου
 • ξένους που ζουν και εργάζονται για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα στην Ελλάδα
 • φοιτητές και καθηγητές σχολείων και πανεπιστημίων του εξωτερικού οι οποίοι σπουδάζουν ή διδάσκουν Αρχαία ή Νέα Ελληνικά, Ελληνική ιστορία και πολιτισμό
 • ομογενείς του εξωτερικού
 • μεταφραστές και διερμηνείς που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ελληνική γλώσσα
 • κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

 • ξένους που αγαπούν την Ελλάδα, την επισκέπτονται συχνά και θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν στη γλώσσα του τόπου
 • ξένους που ζουν και εργάζονται για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα στην Ελλάδα
 • φοιτητές και καθηγητές σχολείων και πανεπιστημίων του εξωτερικού οι οποίοι σπουδάζουν ή διδάσκουν Αρχαία ή Νέα Ελληνικά, Ελληνική ιστορία και πολιτισμό
 • ομογενείς του εξωτερικού
 • μεταφραστές και διερμηνείς που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ελληνική γλώσσα
 • κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Γιατί να επιλέξω το Λέξις για μαθήματα ελληνικών

 • Το Κέντρο Λέξις προσφέρει μαθήματα σε μικρές ομάδες (3-7 άτομα), και δίνεται ειδική έμφαση στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε σπουδαστή καθώς και στα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα
 • Η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην επικοινωνία ώστε οι σπουδαστές μας να αποκτήσουν ενεργητική γνώση της γλώσσας με φυσικό τρόπο
 • Προσφέρει ευελιξία στις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων αφού μαθήματα διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων προσφέρονται όλο το χρόνο πέραν των προγραμματισμένων εντατικών που ανακοινώνονται
 • Δωρεάν διδακτικό υλικό στα εντατικά μαθήματα
 • Δωρεάν πολιτιστικές δραστηριότητες στα εντατικά μαθήματα
 • Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου
 • Οι καθηγητές του Κέντρου είναι όλοι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας , με πανεπιστημιακές σπουδές στη γλώσσα και εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι σύγχρονης αντίληψης, ευχάριστη και ζωντανή. Οι εικόνες, η μουσική, το γλωσσικό παιχνίδι και η δραματοποίηση έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διδασκαλία. Το Κέντρο χρησιμοποιεί δοκιμασμένα στην πράξη εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, καθώς και αυθεντικά υλικά από πολλές διαφορετικές πηγές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά επίπεδο για την καλύτερη δυνατή εξοικείωση του σπουδαστή με τα πραγματικά δεδομένα.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι σύγχρονης αντίληψης, ευχάριστη και ζωντανή. Οι εικόνες, η μουσική, το γλωσσικό παιχνίδι και η δραματοποίηση έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διδασκαλία. Το Κέντρο χρησιμοποιεί δοκιμασμένα στην πράξη εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, καθώς και αυθεντικά υλικά από πολλές διαφορετικές πηγές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά επίπεδο για την καλύτερη δυνατή εξοικείωση του σπουδαστή με τα πραγματικά δεδομένα.