Παρουσίαση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Παρουσίαση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

με θέματα από το χώρο της ελληνικής ζωγραφικής, αγιογραφίας ,της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού κινηματογράφου

έξτρα χρέωση

διάρκεια: 1 ½ ώρα

περιγραφή: παρουσίαση ενός ελληνικού πολιτιστικού θέματος όπως σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι, καλλιτεχνών από το χώρο της Αγιογραφίας, έργα Ελλήνων μουσικοσυνθετών, ή θέματα από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Η παρουσίαση γίνεται στα αγγλικά σε περίπτωση συμμετοχής αρχαρίων (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 2)

Παρουσίαση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

με θέματα από το χώρο της ελληνικής ζωγραφικής, αγιογραφίας ,της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού κινηματογράφου

έξτρα χρέωση

διάρκεια: 1 ½ ώρα

περιγραφή: παρουσίαση ενός ελληνικού πολιτιστικού θέματος όπως σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι, καλλιτεχνών από το χώρο της Αγιογραφίας, έργα Ελλήνων μουσικοσυνθετών, ή θέματα από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Η παρουσίαση γίνεται στα αγγλικά σε περίπτωση συμμετοχής αρχαρίων (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 2)