Μαθήματα

Δείτε τα προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας

Επιλογές μαθημάτων

 • Εντατικό μάθημα διάρκειας μιας, δύο , τριών , τεσσάρων ή παραπάνω εβδομάδων προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα Α1, Α2, Α3, (Βασικό) Β1, Β2, Β3( Ενδιάμεσο) Γ1, Γ2, Γ3(Προχωρημένο). (επιλογή1,2,3,4,8).  Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε επίπεδο και τη συσχέτιση τους με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) δείτε εδώ find your level
 • Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου για όλα τα επίπεδα.(επιλογή 5)
 • Προφορικό μάθημα κατόπιν αιτήματος με προαπαιτούμενο επίπεδο Α1+ ή Α2. (επιλογή 6)
 • Μαθήματα Ελληνικών που απευθύνονται σε μεταφραστές/διερμηνείς για ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα κατόπιν αιτήματος. (επιλογή 7)
 • Πρόγραμμα Ελληνικής λογοτεχνίας προσφέρεται σε μορφή ιδιαιτέρου αιτήματος. (επιλογή 9)
 • Προγράμματα προετοιμασίας για εξετάσεις Ελληνομάθειας κατόπιν αιτήματος .(επιλογή 10)
 • Μαθήματα μέσω Skype. (επιλογή 11)
 • Κανονικά προγράμματα που προσφέρονται δύο φορές το χρόνο κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο διάρκειας 10 εβδομάδων. Προϋπόθεση η εγγραφή τουλάχιστον 2 μαθητών του ίδιου επιπέδου. (επιλογή 12)
 • Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών προσφέρονται με τη μορφή ιδιαιτέρου μαθήματος καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου με υποστηρικτική γλώσσα την Αγγλική ή την Ελληνική. (επιλογή 13)

Δείτε τα προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας

Επιλογές μαθημάτων

 • Εντατικό μάθημα διάρκειας μιας, δύο , τριών , τεσσάρων ή παραπάνω εβδομάδων προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα Α1, Α2, Α3, (Βασικό) Β1, Β2, Β3( Ενδιάμεσο) Γ1, Γ2, Γ3(Προχωρημένο). (επιλογή1,2,3,4,8).  Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε επίπεδο και τη συσχέτιση τους με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) δείτε εδώ find your level
 • Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου για όλα τα επίπεδα.(επιλογή 5)
 • Προφορικό μάθημα κατόπιν αιτήματος με προαπαιτούμενο επίπεδο Α1+ ή Α2. (επιλογή 6)
 • Μαθήματα Ελληνικών που απευθύνονται σε μεταφραστές/διερμηνείς για ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα κατόπιν αιτήματος. (επιλογή 7)
 • Πρόγραμμα Ελληνικής λογοτεχνίας προσφέρεται σε μορφή ιδιαιτέρου αιτήματος. (επιλογή 9)
 • Προγράμματα προετοιμασίας για εξετάσεις Ελληνομάθειας κατόπιν αιτήματος .(επιλογή 10)
 • Μαθήματα μέσω Skype. (επιλογή 11)
 • Κανονικά προγράμματα που προσφέρονται δύο φορές το χρόνο κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο διάρκειας 10 εβδομάδων. Προϋπόθεση η εγγραφή τουλάχιστον 2 μαθητών του ίδιου επιπέδου. (επιλογή 12)
 • Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών προσφέρονται με τη μορφή ιδιαιτέρου μαθήματος καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου με υποστηρικτική γλώσσα την Αγγλική ή την Ελληνική. (επιλογή 13)

Μαθήματα

απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη των Χανίων που επιθυμεί να γνωρίσει βασικές λέξεις, φράσεις  της ελληνικής γλώσσας

Διάρκεια: 2 εβδομάδες, 10 ημέρες, 2ώρες / μέρα για έναν σπουδαστή  3ώρες/μέρα για δύο σπουδαστές στο ίδιο πρόγραμμα   4ώρες/μέρα για 3 ως  7 σπουδαστές στο ίδιο πρόγραμμα περιγραφή προγράμματος:  απευθύνεται σε κάθε σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας οποιουδήποτε γλωσσικού επιπέδου. Σε δύο εβδομάδες εντατικού μαθήματος μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την ύλη περίπου ενός γλωσσικού επιπέδου του Λέξις. Το διδακτικό υλικό των μαθημάτων περιλαμβάνεται στη τιμή. δραστηριότητες που περιλαμβάνονται χωρίς έξτρα χρέωση:

Ένα εντατικό μάθημα τριών εβδομάδων απευθύνεται σε κάθε μαθητή της ελληνικής γλώσσας σε κάθε επίπεδο.

10 έως 20 ώρες /εβδομάδα μαθήματα γλώσσας + 5 ώρες περίπου δραστηριότητες/εβδομάδα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικών δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς στην εκμάθηση της γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει της προφορικές δεξιότητες του μαθητή. Τουλάχιστον επίπεδο Α2

Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Απευθύνεται σε παιδιά που έχουν επαφή με την ελληνική γλώσσα και θέλουν να βελτιώσουν την γνώση τους

Στόχος είναι η διαχρονική προσέγγιση της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από την επεξεργασία ποιημάτων ή αποσπασμάτων της πεζογραφίας

Πρόκειται για ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή

πρόκειται για ιδιαίτερα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές του σχολείου μας και οργανώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Tα κανονικά μαθήματα προσφέρονται είτε διαδικτυακά είτε στην τάξη και απευθύνονται σε μαθητές που μένουν μόνιμα ή επισκέπτονται τα Χανιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 10 εβδομάδες διάρκεια.

Απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη κάποιες γνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής και θέλουν να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία