Δείτε τα προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας

Επιλογές μαθημάτων

 • Εντατικό μάθημα διάρκειας μιας, δύο , τριών , τεσσάρων ή παραπάνω εβδομάδων προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα Α1, Α2, Α3, (Βασικό) Β1, Β2, Β3( Ενδιάμεσο) Γ1, Γ2, Γ3(Προχωρημένο). (επιλογή1,2,3,4,8).  Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε επίπεδο και τη συσχέτιση τους με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) δείτε εδώ find your level
 • Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου για όλα τα επίπεδα.(επιλογή 5)
 • Προφορικό μάθημα κατόπιν αιτήματος με προαπαιτούμενο επίπεδο Α1+ ή Α2. (επιλογή 6)
 • Μαθήματα Ελληνικών που απευθύνονται σε μεταφραστές/διερμηνείς για ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα κατόπιν αιτήματος. (επιλογή 7)
 • Πρόγραμμα Ελληνικής λογοτεχνίας προσφέρεται σε μορφή ιδιαιτέρου αιτήματος. (επιλογή 9)
 • Προγράμματα προετοιμασίας για εξετάσεις Ελληνομάθειας κατόπιν αιτήματος .(επιλογή 10)
 • Μαθήματα μέσω Skype. (επιλογή 11)
 • Κανονικά προγράμματα που προσφέρονται δύο φορές το χρόνο κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο διάρκειας 10 εβδομάδων. Προϋπόθεση η εγγραφή τουλάχιστον 2 μαθητών του ίδιου επιπέδου. (επιλογή 12)
 • Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών προσφέρονται με τη μορφή ιδιαιτέρου μαθήματος καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου με υποστηρικτική γλώσσα την Αγγλική ή την Ελληνική. (επιλογή 13)

Δείτε τα προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας

Επιλογές μαθημάτων

 • Εντατικό μάθημα διάρκειας μιας, δύο , τριών , τεσσάρων ή παραπάνω εβδομάδων προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα Α1, Α2, Α3, (Βασικό) Β1, Β2, Β3( Ενδιάμεσο) Γ1, Γ2, Γ3(Προχωρημένο). (επιλογή1,2,3,4,8).  Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε επίπεδο και τη συσχέτιση τους με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) δείτε εδώ find your level
 • Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου για όλα τα επίπεδα.(επιλογή 5)
 • Προφορικό μάθημα κατόπιν αιτήματος με προαπαιτούμενο επίπεδο Α1+ ή Α2. (επιλογή 6)
 • Μαθήματα Ελληνικών που απευθύνονται σε μεταφραστές/διερμηνείς για ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα κατόπιν αιτήματος. (επιλογή 7)
 • Πρόγραμμα Ελληνικής λογοτεχνίας προσφέρεται σε μορφή ιδιαιτέρου αιτήματος. (επιλογή 9)
 • Προγράμματα προετοιμασίας για εξετάσεις Ελληνομάθειας κατόπιν αιτήματος .(επιλογή 10)
 • Μαθήματα μέσω Skype. (επιλογή 11)
 • Κανονικά προγράμματα που προσφέρονται δύο φορές το χρόνο κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο διάρκειας 10 εβδομάδων. Προϋπόθεση η εγγραφή τουλάχιστον 2 μαθητών του ίδιου επιπέδου. (επιλογή 12)
 • Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών προσφέρονται με τη μορφή ιδιαιτέρου μαθήματος καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου με υποστηρικτική γλώσσα την Αγγλική ή την Ελληνική. (επιλογή 13)

Μαθήματα