11. Μαθήματα μέσω Skype ή Zoom

διάρκεια : τουλάχιστον 5 ώρες

περιγραφή μαθήματος: πρόκειται για ιδιαίτερα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές του σχολείου μας και οργανώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα: σε κάθε μαθητή που πραγματοποιεί εγγραφή μέσω Skype ή Zoom προσφέρουμε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα διάρκειας 30 λεπτών . Σκοπός είναι να γίνει η γνωριμία με το καθηγητή και να συζητηθούν θέματα όπως το επίπεδο του μαθητή στην ελληνική γλώσσα καθώς και οι στόχοι του μέσα από τα μαθήματα.

Κόστος:

  • 5 ώρες/175 ευρώ
  • 10 ώρες/330 ευρώ
  • 20 ώρες /550 ευρώ
Δείτε το ημερολόγιοΕγγραφή