Έναρξη μαθημάτων 2019 - Εντατικά μαθήματα

Έναρξη μαθημάτων 2019 - Εντατικά μαθήματα

Ιαν. 7 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Ιαν. 21 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , perf.

Φεβ. 4 :interm. 2 , interm. 3 , /adv. 1 ,adv. 2 , adv. 3

Φεβ. 18 : basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , perf.

Μαρ. 4 : interm.2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3

Μαρ. 18 : basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1  / perf.

Απρ. 1 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Απρ. 8 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 / perf.

Μάιος 6 : basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Μαιος 20 : basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 / adv. 1 , adv. 2

Ιούνιος 3 : interm. 2 , interm. 3 / adv. 3 / perf.

Ιούνιος 17* : basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 / adv. 1 , adv. 2

Ιούλιος 1 : interm. 2 , interm. 3 / adv. 3 / perf.

Ιούλιος 15 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Ιούλιος 29 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Αυγ. 19 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

Σεπτ. 2 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 / adv. 1 , adv. 2

Σεπτ. 16 :interm. 2 , interm. 3 / adv. 3 / perf.

Σεπτ. 30 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 / adv. 1 , adv. 2

Οκτ 14 :interm. 2 , interm. 3 / adv. 3 / perf.

Οκτ. 28* :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 /adv. 1 , adv. 2

Νοεμ. 11 :interm. 2 , interm. 3 / adv. 3 / perf.

Νοεμ. 25 :basic 1 , basic 2, basic 3 / interm. 1 / adv. 1 , adv. 2

Δεκ. 9 :basic 1 , basic 2 , basic 3 / interm. 1 , interm. 2 , interm. 3 / adv. 1 , adv. 2 , adv. 3 / perf.

- οι ημερομηνίες έναρξης είναι ενδεικτικές και σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες ώρες μπορούν να προσφερθούν μαθήματα και σε άλλες ώρες.

Δευτέρα(ημέρα έναρξης μαθήματος) εθνική εορτή.Η Τρίτη θεωρέιται σαν ημέρα έναρξης του μαθήματος.Το σχολείο θα αναπληρώσει τις διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω της αργίας.

Το Κέντρο Λέξις θα παραμείνει κλειστό τις παρακάτω ημέρες : 1/1/2019 - 6/1/2019 , 11/3/2019* ,25/03/2019*, 20/04/2019- 05/05/2019 , 17/06/2019* , 12/08/2019-16/08/2019 ,28/10/2019*,  23/12/2019- 31/12/2019.

Το σχολείο θα αναπληρώσει τις διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω της αργίας για τις ημέρες που σημειώνονται με αστερίσκο.

 

 
You are here Home > Ημερομηνίες