Χειμερινή προσφορά

2 εβδομάδες εντατικά προγράμματα + διαμονη 720 ευρώ

Χειμερινή προσφορά

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου προσφέρουμε ειδική τιμή στα εντατικά προγράμματα.
Για βασικό(Α1,Α2,Α3) και ενδιάμεσο(Β1,Β2,Β3)επίπεδο

Κόστος : 520ευρώ

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες.
E mail: info@lexis.edu.gr

***************************

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου προσφέρουμε ειδική τιμή στα εντατικά προγράμματα.
Για βασικό(Α1,Α2,Α3) και ενδιάμεσο(Β1,Β2,Β3) επίπεδο σε συνδυασμό με διαμονή.

Κόστος : 720ευρώ

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες.
Email: info@lexis.edu.gr

 

2 εβδομάδες εντατικά προγράμματα + διαμονη 720 ευρώ

Χειμερινή προσφορά

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου προσφέρουμε ειδική τιμή στα εντατικά προγράμματα.
Για βασικό(Α1,Α2,Α3) και ενδιάμεσο(Β1,Β2,Β3)επίπεδο

Κόστος : 520ευρώ

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες.
E mail: info@lexis.edu.gr

***************************

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου προσφέρουμε ειδική τιμή στα εντατικά προγράμματα.
Για βασικό(Α1,Α2,Α3) και ενδιάμεσο(Β1,Β2,Β3) επίπεδο σε συνδυασμό με διαμονή.

Κόστος : 720ευρώ

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες.
Email: info@lexis.edu.gr